Ballet

Friday 26th November 2021, 4:15pm to 7:45pm

Studio2

  • 4.15-4.45pm 4-6yrs
  • 4.45-5.15pm 7-8yrs
  • 5.15-5.45pm7-11yrs
  • 5.45-6.15pm 9-10yrs
  • 6.15-6.45pm 11-13yrs
  • 6.45-7.45pm Adults